Producenci

Promocje

Nasz sklep

Nasz sklep

42-286 Koszęcin, Św. Wawrzyńca 1b

Informacja

Cywilizacyjne zagrożenia człowieka a potrzeba suplementacji.

Wszystkie organizmy żywe łącznie z ludźmi są od siebie zależne, dlatego musimy chronić bogactwo natury. Od początku istnienia ziemi człowiek czerpał wiele ze środowiska naturalnego.

Niestety z biegiem czasu poprzez oddziaływania człowieka na środowisko, nadmierną eksploatację surowców naturalnych, zanieczyszczenie środowiska odpadami, wysokie uprzemysłowienie doszło do zubożenia świata flory i fauny. Przez te swoje działalności człowiek wprowadził wiele szkodliwych substancji do atmosfery. Przez zanieczyszczenie powietrza zagrożone są np. nasze drogi oddechowe.

Wszystkie te czynniki przyczyniły się do wzrostu zachorowania na różnego rodzaju alergie już co trzecia osoba jest alergikiem, pojawiają się nieznane dotąd choroby skóry, a bakterie, które są przyczyną wielu chorób stały się bardziej odporne na lekarstwa.

Czy wiesz, że najczęściej powietrze zanieczyszczone jest przez ….

 • Dwutlenek azotu, który drażni spojówki, śluzówki może doprowadzić do podrażnienia dróg oddechowych oraz płuc.
 • Dwutlenek siarki jest czynnikiem chemicznym, fizycznym lub biologicznym zdolnym do zwiększenia częstotliwości występowania nowotworów złośliwych.
 • Tlenek węgla jest produktem powstającym w wyniku niekompletnego spalania węgla a jego szkodliwe działanie polega na blokowaniu hemoglobiny, co uniemożliwia jej przenoszenie tlenu we krwi, co może być szczególnie niebezpieczne dla osób cierpiących na serce.

Organizm człowieka potrafi przystosować się do naturalnych zmienności parametrów chemicznych i fizycznych środowiska. Niestety, te negatywne zmiany antropogeniczne środowiska zaczynają przeważać nad zdolnościami adaptacyjnymi człowieka . Przykładem jest wzrost zachorowalności na raka i choroby układu krążenia, alergie, choroby autoimmunologiczne. Nasze ciało jest wspaniałym mechanizmem ,który ma zdolności autoregulacji, pod warunkiem, że potrafimy odczytać sygnały które wysyła nam organizm. Opanowanie tej umiejętności umożliwi nam wykorzystać produkty spożywcze, ziół w takiej ilości które były by dla nas odpowiednie. Tylko racjonalne odżywianie może przyczynić się do zachowania równowagi w naszym organizmie.

Czy wiesz, że….

Człowiek do prawidłowego funkcjonowania organizmu potrzebuje spożyć na 1kg masy ciała jedynie 1g białka. Z nadmiaru powstaje tkanka tłuszczowa, zaś z pozostałych grup aminowych w połączeniu z dwutlenkiem węgla powstaje kwas moczowy, który krystalizując się powoduje dnę moczanową.

Zanieczyszczenia dostają się do naszego organizmu różnymi drogami, najwięcej niebezpiecznych związków dostaje się poprzez drogę pokarmową. Coraz większa jest koncentracja substancji toksycznych w pożywieniu spowodowana zmianą chemizmu wody, powietrza i gleby. Przemieszczanie się środków chemicznych do gleby, jej zakwaszenie, docieranie związków siarki i azotu również do wód w postaci kwaśnych deszczów, powoduje hamowanie rozwoju organizmów i niszczenie roślin (co ważne zmniejsza się ich wartość odżywcza). Matale ciężkie również są kumulowane w tkankach roślin, w wyniku czego dostarczane są one człowiekowi z pożywieniem roślinnym i zwierzęcym.

Warto pamiętać ,że prawidłowy rozwój człowieka uzależniony jest w głównej mierze od struktury i składu gleby. Z pożywieniem roślinnym i zwierzęcym powinny być dostarczone człowiekowi wysokokaloryczne składniki odżywcze, witaminy, substancje mineralne, które są niezbędne do właściwego funkcjonowania organizmu.

Nieumiejętne stosowanie pestycydów może doprowadzić do zatrucia zwierząt oraz liczne choroby człowieka, które wnikają do organizmu drogą pokarmową, oddechową oraz przez skórę. Skażone rośliny w ten sposób stają się przyczyną skażenia wszystkich ogniw łańcucha pokarmowego. To z pożywieniem człowiek pobiera składniki korzystne i niekorzystne dla rozwoju. Wszelkiego rodzaju środki ochrony roślin, które są magazynowane w organizmie człowieka mogą doprowadzić do uszkodzenia nerwów, bezsenność, schorzenia mózgu i wątroby, oraz nowotwory. Działanie tych środków trujących zostaje wzmożona gdy zostaje pobrana łącznie z innymi chemikaliami takimi jak lekarstwa czy używki ( podczas stosowania antybiotyków ulegają wyniszczeniu pożyteczne bakterie). W dzisiejszych czasach nastąpiła ogromna utrata wartości odżywczych w warzywach i owocach. Rośliny podsypywane są głównie potasem, fosforem i azotem. Nawet mięso zawiera zbyt dużo hormonów, przez co nasza gospodarka hormonalna zostaje zachwiana. Wysoko przetworzona żywność, po którą tak chętnie sięgamy pozbawiona jest witamin i składników mineralnych.

Poniższa tabela wskazuje na ile procent badane warzywo czy owoc w przeciągu 17 lat utraciło na wartości odżywczej. Utrata witamin i minerałów w miligramach na 100g produktu. Największy spadek odnotowany jest w bananach, zawartość witaminy B6 spadła o 95%. Dziś, aby dostarczyć naszemu organizmowi 330 mg witaminy B6 musielibyśmy zjeść ok. 15,5 banana biorąc pod uwagę, że średnio banan waży 120g (21,6mg wit. B6).


Tab.1 Utrata minerałów i witamin w warzywach i owocach na przestrzeni 17 lat.

Utrata wartości odżywczych produktów na przestrzeni 17 lat

Choroby cywilizacyjne są definiowane jako globalnie występujące, powszechne choroby, do których wystąpienia lub rozprzestrzenienia przyczynił się postęp współczesnej cywilizacji.

Do najczęstszych chorób cywilizacyjnych można zaliczyć:

 • Otyłość
 • Choroby sercowo – naczyniowe: nadciśnienie, miażdżyca, choroba wieńcowa, zawały serca
 • Cukrzyca
 • Nowotwory
 • Choroby przewodu pokarmowego: choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy,
  choroba refleksowa przełyku, żylaki odbytu, biegunka, zaparcia
 • Choroby alergiczne
 • Problemy psychologiczno- społeczne: alkoholizm, narkomania, pracoholizm, anoreksja, bulimia, wypalenie zawodowe, depresje.
 • Choroby zakaźne –AIDS, gruźlica

Badania przeprowadzone przez Główny Urząd Statystyczny w 2013r.

Udział chorób w umieralności Polaków

Do bezpośrednich przyczyn występowania chorób XXI wieku można zaliczyć nieprawidłowe odżywianie, małą aktywność fizyczną oraz palenie papierosów, co może doprowadzić do otyłości.
Otyłość, zaś to stan chorobowy charakteryzującym się nagromadzeniem tkanki tłuszczowej, prowadzącym do upośledzenia funkcjonowania organizmu człowieka i zwiększenia ryzyka chorobowości i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia i nowotworów złośliwych.

To rozwój cywilizacyjny między innymi: siedzący tryb życia, wzrost spożycia tłuszczów zwierzęcych i cukrów prostych doprowadził do rozpowszechnienia się głównej przyczyny otyłości, jaką jest przedłużający się stan zaburzonego bilansu energetycznego.

Piramida żywieniowa

Zaburzony bilans energetyczny występuje wtedy, gdy energia spożyta przekracza energię wydatkowaną.

Podczas regularnej aktywności fizycznej dochodzi do stymulacji funkcji oddechowych i naczyniowo- sercowych, zwiększa dopływ krwi do mięśnia sercowego, wpływa na obniżenie ciśnienia, pomaga utrzymać siłę mięśni oraz elastyczność stawów. Przez aktywność fizyczną można zapobiec powstawaniu osteoporozie , gdyż kości stają się mocne. Wysiłek fizyczny podnosi poziom dobrego cholesterolu HDL, obniża poziom złego LDL. Poprawia się tolerancja glukozy, ulega obniżeniu zawartość insuliny we krwi, pomaga uspokoić napięcia nerwowe, przez sport wydzielają się endorfiny.

Bardzo często zachorowanie na jedną z chorób cywilizacyjnych podnosi ryzyko zachorowania na następną co prowadzi do błędnego koła.

Do bezpośrednich przyczyn chorób cywilizacyjnych można zaliczyć, m.in.:

- brak ruchu fizycznego i prowadzenie siedzącego trybu pracy i życia,
- niezdrowe, schemizowane pożywienie,
- stosowanie różnego rodzaju używek,
- zanieczyszczenie środowiska naturalnego,
- większa podatność na stres,
- szybkie tempo życia,
- brak odpoczynku
- pasożyty (ok. 80 % osób nosi w swoim ciele pasożyty co wielokrotnie może być przyczyną alergii, chorób autoimmunologicznych czy nadwrażliwości jelita)

Otyłość prowadzi do nadciśnienia, która jest jedną z przyczyn miażdżycy i choroby wieńcowej. Jednocześnie nadwaga prowadzi wstępnie do nietolerancji glukozy a później do oporności na insulinę i finalnie do cukrzycy typu 2. Zaburzenia lipidowe i uszkodzenie śródbłonka naczyń towarzyszące otyłości pogarszają przebieg chorób układu sercowo - naczyniowego.

Zbyt wysoki poziom cholesterolu napędza machinę miażdżycowych zmian zachodzących w tętnicach powodując dolegliwości sercowe. Nadciśnienie pogarsza miażdżycę, chorobę wieńcową, a ostatecznie prowadzi do udaru lub zawału, niestety kończą się śmiercią lub kalectwem. Żylaki kończyn dolnych poza dolegliwościami i częściowym kalectwem mogą przyczynić się do powstania zatorów oraz niedokrwienia narządów.


Otyłość brzuszna

Czy wiesz, że….

Wykazano, że redukcja masy ciała o 10 kg może spowodować zmniejszenie:

 • umieralności ogólnej o 20%
 • zgonów z powodu powikłań cukrzycy o 30%
 • zgonów z powodu nowotworów, których rozwój wiązany jest z otyłością o 40%
 • ciśnienia skurczowego krwi o 10mm Hg i rozkurczowego o 20 mm Hg
 • o 50% stężenia glukozy na czczo
 • stężenia cholesterolu całkowitego o 10%
 • stężenie LDL- tzw. „złego” cholesterolu 15 %
 • stężenia trójglicerydów o 30%
 • wzrostu stężenia HDL- tzw. „ dobrego” cholesterolu o 8 %.

Powinniśmy pamiętać, że profilaktyka jest tańsza od leczenia, która powinna mieć swój początek już od najmłodszych lat.

Jeśli nie jesteśmy w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości witamin i substancji odżywczych z pożywieniem do naszego organizmu wtedy ważna jest odpowiednia suplementacja.

Co to jest suplement?

Suplement to środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego.

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Norma Unijna mówi, że suplementem jest produkt posiadający co najmniej 30 % naturalnych składników.

 • Suplementy diety nie są lekami, ale wspomagają naturalną potrzebę zdolności organizmu do samooczyszczania i samo uzdrawiania.
 • W różnych okresach życia zmienia się nasze zapotrzebowanie na określone substancje odżywcze, minerały, witaminy.
 • nasza dieta nie zawsze jest w stanie zapewnić odpowiednią dawkę potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania mikro- i makroelementów.
 • Suplement to preparat, który dostarcza organizmowi konkretną substancję w łatwo przyswajalnej, skoncentrowanej dawce.

Co to jest lek?

Lek stosuje się z konieczności wynikającej z faktu zagrożenia zdrowia lub życia.

Pamiętaj !!!!

Dieta oparta na naturalnych produktach, nieprzetworzonych i o właściwej wartości odżywczej jest elementem niezbędnym do zachowania dobrego zdrowia. Jedynie poprzez dostarczenie organizmowi wszystkich niezbędnych witamin i minerałów wspomagamy działanie układu odpornościowego.